Jak se vyznat v první pomoci při popálení

Popáleniny mohou být rozděleny do tří hlavních stupňů podle hloubky poškození tkáně: první, druhý a třetí stupeň. Každý stupeň vyžaduje specifickou první pomoc.

Popáleniny prvního stupně postihují pouze vrchní vrstvu kůže (epidermis). Typickými příznaky jsou zarudnutí, mírný otok a bolest. Takové popáleniny často vznikají při krátkém kontaktu s horkými předměty nebo sluncem. Správná první pomoc:

 • Ochlaďte popálené místo studenou tekoucí vodou po dobu 10-20 minut.
 • Naneste hydratační krém nebo aloe vera, aby se zmírnila bolest a podpořilo hojení.
 • Zakryjte popáleninu čistým, suchým obvazem.

Popáleniny druhého stupně zasahují do hlubších vrstev kůže (dermis). Projevují se puchýři, intenzivní bolestí a mokváním. Popáleniny druhého stupně směřujte k profesionálnímu ošetření, k lékaři! Správná první pomoc:

 • U popálenin velikosti dlaně dospělého člověka, chlaďte postiženou oblast studenou vodou.
 • Ihned sejměte všechny prstýnky, řetízky a cokoliv, co by mohlo způsobit útlak tkání při rozvoji otoku.
 • Neporušujte a nepropichujte puchýře, protože mohou chránit před infekcí.
 • Zakryjte popáleninu sterilním obvazem bez lepivých materiálů.
 • Pokud je popálenina rozsáhlejší nebo se nachází na citlivém místě okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
 • U cirkulárních popálenin, tedy takových, které obklopují celý prst, dlaň, nohu, nebo vzniknou třeba na krku, je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc! Hrozí zde riziko rozvoje otoku a poškození vnitřních tkání nebo útlaku cév či dýchacích cest.

Popáleniny třetího stupně zasahují všechny vrstvy kůže a mohou poškodit i podkožní tkáně. Kůže může být bílá, spálená nebo zuhelnatělá a postižená oblast bude pravděpodobně necitlivá kvůli poškození nervů. Správná první pomoc:

 • Nepokoušejte se popáleninu ochlazovat vodou, aby nedošlo k podchlazení.
 • Ihned sejměte všechny prstýnky, řetízky a cokoliv, co by mohlo způsobit útlak tkání při rozvoji otoku. Sejměte oděvy, ale nestrhávejte přiškvařené části.
 • Zakryjte popáleninu sterilním obvazem nebo čistým látkovým hadříkem.
 • Udržujte postiženou osobu v teple a klidu. Můžete využít například termofólii.
 • Okamžitě volejte záchrannou službu.

Správné a rychlé poskytnutí první pomoci může významně přispět k minimalizaci poškození a urychlit proces hojení.

Kupte charitativní chňapku a podpořte dobrou věc

Používáním této kuchyňské rukavice ochráníte své ruce před popálením, a navíc podpoříte Kliniku popáleninové medicíny Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Jejím posláním je léčba a prevence popálenin.